Terma / Syarat Penukaran Barang

KAMI DI SINI AMAT MEMENTINGKAN KEPUASAN PELANGGAN. DENGAN INI KAMI MENERIMA PENUKARAN BARANGAN TANPA MEMERLUKAN SEBARANG ALASAN BERDASARKAN TERMA DAN SYARAT BERIKUT:

1) Penukaran barang hendaklah di buat dalam masa 6 hari bekerja dari tarikh kami membuat penghantaran.
2) Segala kos penghantaran ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.
3) Penukaran barang dinilai sepenuhnya sekiranya barangan dihantar kembali dalam keadaan sepertimana kami menghantarnya kepada anda (termasuk packaging dan tag).
4) Barang yang didapati rosak (oleh tindakan pembeli) tidak akan diterima untuk penukaran.